Vad finns inuti?

 

Lørdag 31. august – søndag 8. september 2019 i Tungegården i Halden.

Form er hovedmålet. Gjennom volum, linjer, sammensetninger og tomrom, setter jeg form i førersetet. Etter år med konseptkunst, vender jeg endelig tilbake til form. Jeg utforsker form i materialet tre, fordi det er mitt foretrukne materiale. Dette er jakten på et nytt formspråk for meg, jakten på form gjennom volum, linjer, sammensetninger og tomrom. Jakten på form gjennom bearbeiding, farger, lyd og plassering. Det er mange måter å oppleve/utforske form på. Vi har 5 sanser. Jeg håper å formidle en leken, åpen og spennende inngang til opplevelse av form.

The stone in my mouth is a bait

The Basket & The Cloth

21.05 – 30.06.2016 på Muratcentoventidue Artecontemporanea i Bari, Italia.

De første bildene i videoen følger en ung kvinne gjennom skogen på vei til en piknik. Vi ser kvinnen gå langs stier i bakgrunnen av bilde, halvt skjult bak trær og planter i skogen. Kameraet fokuserer på detaljer som føttene hennes og ryggen på den lys sommerkjole, men ikke på ansiktet hennes.

https://vimeo.com/136066728 password:  buona_visione

The stone in my mouth is a bait; er et samarbeidsprosjekt mellom Barbara Brugola og Trond Arne Vangen.

«Det å ha en piknik» er valgt som tema i videoen PIC NIC, fordi det beskriver et øyeblikk der vi samles for å utveksle og dele en positiv opplevelse. I begynnelsen er PIC NIC fylt av en slags lett intimitet, som gradvis skifter og avslører at opplevelsen av vold og overgrep ligger nært og kan gjenoppleves gang på gang. Vi ønsker å visualisere hvordan vold og traumatiske opplevelser ligger rett under den rolige overflaten i hverdagslivet.

Med dette utgangspunktet laget begge i tillegg separate arbeider til en felles installasjon for utstillingen. Arbeidene som er inkludert i installasjonen tar utgangspunkt i hovedideen bak videoen PIC NIC. Hvordan harmoniske og positive situasjoner og opplevelser, kan forandre seg både i stemning og handling på grunn av underliggende følelser og minner. Vi lever alle med vår bagasje av opplevelser og minner hver dag. Dette påvirker vår oppførsel og de valgene vi gjør i ulike situasjoner.

Barbara Brugolas animasjon; The stone in my mouth is a bait, og Trond Arne Vangens skulptur; The Cloth i farget småstein ble satt sammen til et arbeid i anledning denne utstillingen, og kalt; The stone in my mouth is a bait. Dette ble gjort som et grep i arbeidet med å sette opp utstillingen.

Mitt bidrag til utstillingen var arbeidene The Basket (revesaks og pil) 60 x 35 x 120 cm, og The Cloth (farget småstein) 200 x 300 cm.

The Sky is almost always included

 

 

Hello, goodbye & Blomen

Torsdag 21. januar – 21. februar 2016 på Ram Galleri i Oslo.

Gruppeutstilling av og med Brynhild Seim, Ingebjørg Torgersen, Elinor Strøm, Trond Arne Vangen og Morten ML Hansen. Tittelen på utstillingen refererer til en opprinnelig betydning av ordet landskap (eng. landskip) for å betegne et kunstverk, et landskapsmaleri. Senere ble ordet brukt til å beskrive vyer innenfor poesien, og etterhvert som en term for å omtale virkelige vyer. Utstillingen er et resultat av prosjektets forsøk på å utforske hvordan kontorlandskap påvirker naturlandskap og kulturlandskap. For å forstå jordas utvikling leses den i geologiske epoker. Nå foreslår forskerne å innføre menneske som en geologisk kraft den Antropogene Epoke (menneskets geologiske tidsalder). Anthropocene er foreløpig en uformell geologisk kronologisk betegnelse for epoken som begynte da menneskelige aktiviteter har hatt en betydelig global innflytelse på jordens økosystemer. Beslutninger om disse, til sammen gigantiske forflytningene, tas i kontorlandskap. Små beslutninger på kontorer og i forvaltningsorganer skaper store globale forandringer. Kreftene som former våre naturlandskap kommer de fra kontorlandskapet med politikk, byråkrati, makt, kapital og lover?

Mitt bidrag til denne utstillingen var 2 skulpturer; Hello, goodbye & Blomen.

Etter Lorangs renna

Norwegian skylines
23. oktober – 1. november 2015 på Galleri Rød, Halden.
Deltakerne på denne gruppeutstillingen er en gruppe kunstnere som har tilhold i lokalene til gamle Spinneriet fabrikk i Tistedal. Med variert bakgrunn har vi funnet sammen og funnet oss til rette i Halden. Etter å ha avholdt noen arrangementer i egne lokaler er vi nå invitert av Halden Kunstforening til å stille ut på Galleri Rød fra 23. oktober til 1. november 2015. Vi ser fram til å vise et utvalg av våre arbeider og et tverrsnitt av våre aktiviteter.

Mitt bidrag til denne utstillingen er 5 fotografier kalt «Norwegian skylines». Disse bildene viser hvordan by og natur møtes i Norske landskap.

English

Norwegian skylines
23. October – 1. November 2015 at Galleri Rød, Halden, Norway.
The participants at this exhibition are a group of artists that are working in the old premises of the «Spinneriet» factory in Tistedal. From a varied background, we have found together and settle down in Halden. After organizing different events in our own premises, we are now invited by Halden kunstforening to exhibit at Gallery Rød from the 23. of October to the 1. November 2015. We look forward to show a selection of our works and activities.

My contribution to this exhibition is 5 photographs with the title «Norwegian skylines». These pictures show how city and nature meet in the Norwegian landscape.

 

Spatial Operations by Art Militia (Group exhibition)

https://vimeo.com/111450400

IMT for AM
17.10 – 16.11 2014 på ROM for kunst og arkitektur

IMT (Individual Movement Techniques) er et begrep innen militæret. Det innebærer måter å bevege seg gjennom terrenget på, med utstyr og som regel under ild. ART MILITIA har en litt annen måte å bevege seg på. Med utgangspunkt i videoer og bilder fra tidligere operasjoner og øvelser, har jeg prøvd å finne ART MILITIA sin IMT. Bevegelses teknikker jeg kan tørrtrene på fram mot min første tur ut i terrenget.

Se videoen som ligger under overskriften video øverst på siden.

English

IMT for AM
17.10 – 16.11 2014 at ROM for art and arkitekture

IMT (Individual Movement Techniques) is a term in the military. I refers to ways of moving trough the terrain, with equipment and usually under fire. ART MILITIA have a slightly different way of moving around. By looking at old videos and pictures of previous operations and exercises, I have tried to reveal the IMT of the ART MILITIA. Movements I can practice perfecting before my first tripp out in the terrain.

Look at the video that is placed under the heading video on the top of this page.

Watertower Art Fest (Group exhibition)

 

https://vimeo.com/111436192

 

The tool to create a better future
22.-25. juni 2014
Åpning 22. juni på Underground Serdika i Sofia, Bulgaria.

Videoen, plakatene og performancen er alt reklame for det nye politiske partiet The Spinning Top Party. Ideen kom etter mine opplevelser i Sofia sommeren 2013. Det ble holdt store demonstrasjoner mot 23 år med stagnasjon og korrupsjon. Dette vises i kunstarbeidet, gjennom det meningsfulle og livsendrende arbeidet med å spinne snurrebasser. Arbeidet kommenterer også demokratiets krise i verden idag. Se på Ukraina, Tyrkia, Egypt, Thailand og Venezuela. Og den økonomiske suksessen til det udemokratiske Kina. Vi mister alle tillit til våre politikkere, politikkens høyre og venstre fløy, og demokratiets ide generelt. Men uansett om politikkerne ikke gir oss noen grunn til det, vil vi kjempe for demokratiet. For det er ingen gode alternativer idag.

English

The tool to create a better future
22.-25. of June 2014
Opening 22. of June at the Underground Serdika in Sofia, Bulgaria.

The video, posters and performance is all an advertisement for a new political party (no specific nationality); The Spinning Top Party. The idea comes from my experience in Sofia the summer of 2013. The demonstrations against 23 years of stagnation and corruption. Showed in the artpiece as the meaningfull and lifechanging work of spinning spinning tops.
It also comment on a world wide crises for the democratic idea. Look at Ukraine, Turkey, Egypt, Thailand, and Venezuela. And the economic sucsess of the none democratic China. We all loose trust in our politicans, the politic left and right blocks, and the democratic idea in general. But never the less, even if our politicans give us no reason to do so, should we fight for the democratic idea. There is no good alternative at the moment.

Watertower Art Fest (Cooperation project)

La det være som du fant det.
19. – 23. Juni 2013
Åpning 20. Juni på SAMCA (Samtidsmuseet i Sofia, Bulgaria)

The Norwegian bunk: Cathrine Constanse Gjelsnes, Frode Sten Jacobsen, Ingebjørg Torgersen & Trond Arne Vangen.
Allemansretten er en del av den norske folkesjela. Dette er en grunnleggende lovbestemt rett, som vi har. Den er bygd på plikt og respekt for naturen. Dette betyr at vi kan bevege oss fritt på andre sin eiendom. Spørsmålet er om disse innebygde verdiene kan oversettes og tilpasses et globalisert og urbant samfunn. Vi ønsker å visualisere denne sanne og samlende opplevelsen.
Sofia Arsenal-Museum for Contemporary Art. Teknikkene vi vil bruke er video, installasjon, objekter og web løsninger. Verket vil ha en interaktiv karakter, hvor tillit og den norske naiviteten er et viktig element.
S: Hva skal være igjen etter du forlater leirplassen?
S: Ingenting utenom en takk til eieren (fra speiderboka).

English text

Watertower Art Fest

Leave it as you found it
19.-23. June 2013
Opening 20. June at SAMCA (Museum for Contemporary Art)

The Norwegian bunch: Cathrine Constanse Gjelsnes, Frode Sten Jacobsen, Ingebjørg Torgersen & Trond Arne Vangen
The public right of access , is a part of the Norwegian soul. This is a fundamental legal right, that we have. Its build on duties and respect for nature. This means that we can move freely on other peoples properties. The question is if these in cooperated values can be transformed in a globalized and urban society. We want to visualise this true a unified piece.
Sofia Arsenal-Museum for Contemporary Art. The media we will use is video, installation, objects, and a web sight. The art work will have an interactive character, where trust, and the Norwegian naivety, is an important element
Q: What do you leave behind after camping:
A: Nothing but a thank you, to the owner. (from the scout handbook)

 

Bar og Gym (Group exhibition)

Torsdag 4. april – søndag 28. april

Husker du tilbake på barneskolens gymtimer med skrekk og vonde kleine minner om en gymlærers brennende ambisjon om å bryte ned din siste rest av tro på egen mestring samt total offentlig ydmykelse?
Eller er det kjære minner hvor du endelig kunne vise at du mestret noe her i verden. De artige lekene og spillene som; “Haien kommer”, “Kanonball”. Andre minnes kanskje den grunnleggende frykten for Kassen/Hesten, slitet i Bommen, eller brente håndflater etter runder i Klatretauene. De uslålige basketballturneringene, flyten i vollyballkampen, eller blodsmaken etter sirkeltreninga. Og for ikke å glemme flauheten/skammen i garderoben.

Gjennom utstillingen “Bar og Gym” tilbyr vi en snartur tilbake til gamle minner og traumer, og samtidig den lenge etterlengtede løsningen. Ved å kombinere de gamle trofaste tradisjonene med å drikke seg til mot og mimre over en øl, med en total mangel på struktur og orden. Ønsker vi nå å gi alle en sjangse til å gjenoprette ødelagte selvbilder og oppfriske glimt av storhet.
Entusiasme og overmot applauderes,nytt dyrt treningstøy og dribling straffes med tjue på arma.

Velkommen!

English text

Bar & Gym

Thursday 4. April – Sunday 28. April

Do you remember back in Ground school, gym lessons filled with fear and bad memories of a gym teacher with burning ambitions to tear down your last belief in own skills and total public humiliation?
Or is it dear memories where you finally get to show that you have skills in something in this world. The fun games and activities as; ”The Shark attach” and ”Cannonball”. Others might remember the fundamental fear for the Horse/Big case, the struggle in the Boom, or burned hands after hitting the Ropes. The exiting basketball tournaments, the flow in a volleyball match, or the blood taste in your mouth after the circuit training. And don’t forget the embarrassment/shame in the wardrobe.

True the exhibition ”Bar & Gym” we offer you a quick trip back to old memories and traumas, and at the same time the long awaited solution. By combining the old faithful traditions of drink to get carriage and reminisce over a pint, with a total lack of structure and order. We wish to give everybody a chance to retrieve broken self-image and relive moments of glory.
Enthusiasm and pride will be applauded, new expensive training gear and dribbling are punished with twenty on your arms.

Welcome!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteparadis (Cooperation project)

28. februar 2013 19 & 1.–3. mars, kl. 12–18.

Finanselite, 70 skatteparadis, trillioner av dollar, skatteadvokater, korrupsjon, tankskip untatt miljøsertifisering, globalisering, landgrabbing . Hvordan er det å se verden gjennom Eva Jolys grønne briller? Kan vi forstå det uforståelige gjennom å lage kunst av det? Ta med deg dine sorte penger, gode venner og kom!
Med:
•Morten M.L. Hansen
•Brynhild Seim
•Ingebjørg Torgersen
•Trond Arne Vangen

 

English text

Groupexhibition: Tax haven

28. February 2013 19:00 & 1.–3. March, 12:00–18:00.

The finanselite, 70 tax havens, trillions of dollars, taxlayers, corruption, tankers without environmental certification, globalisation, landgrabbing. How is it to see the world trough Eva Jolys green glases? Can we comprehend  the arcane trough making art of it? Bring your black money, good friends and come along.

Med:
•Morten M.L. Hansen
•Brynhild Seim
•Ingebjørg Torgersen
•Trond Arne Vangen